Thursday, October 4, 2012

بخشی از گزارشات مهم خبری دوشنبه 1 اکتبر 2012

در طول هفته پیش هزاران نفر از مردم اسپانیا در خیابانها بسوی پارلمان این کشور راهپیمایی کردند و اعلام کردند که سیاستهای ریاضت کشی اتحادیه اروپا را قبول ندارند. مردم در اطراف پارلمان در شهر مادرید یک زنجیر انسانی درست کردند و خواهان برکناری سیاستمداران شدند. این تظاهرات بصورت خودجوش و بدون فراخوان ازجانب احزاب سیاسی یا اتحادیه های کارگری صورت گرفت و پلیس با گلوله های پلاستیکی و انواع سلاحهای ضد تجمع به مردم حمله کرد تا آنها راپراکنده کند ولی روز بعد مجددا مردم به خیابانها می آمدند. مردم قصد اشغال پارلمان را داشتند که با حمله پلیس و دستگیری چندین نفر موفق به ورود به پارلمان نشدند. تظاهر کنندگان میگفتند فقط با آوردن سیاستمداران از پارلمان به خیابان آنها ممکن است متوجه وضع خراب مردم شوند. یکی از شعارهای مردم این بود "بگذارید وارد پارلمان شویم میخواهیم شما سیاستمداران را اخراج کنیم". این درحالیست که حدودا 25 % از مردمی که توان کار کردن دارند نمیتوانند کار پیدا کنند و حکومت اسپانیا تحت فشار اتحادیه اروپا برای اعمال سیاستهای ریاضت کشی و کم کردن کسر بودجه دولتی است. تضاهرات اعتراضی مشابهی در یونان و بسیاری از کشورهای اروپا برگزار شد.

در پرتقال حکومت این کشور دو هفته پیش اعلام کرد که کارکنان باید مبلغ بیشتری برای حقوق بازنشستگی پرداخت کنند و از طرف دیگر سهمیه پرداخت صاحبکاران برای بازنشستگی کارگرانشان کم میشود. بدنبال آن در چهل شهر هزاران نفر از مردم خشمگین به خیابانها آمدند و از جمله خانه رییس جمهور آنیبال کاواکو را بعنوان اعتراض محاصره کردند. اعتراض مردم این بود که از حقوق آنها زده و به جیب سرمایه داران ریخته میشود. حکومت ناچار به عقب نشینی شد.

----------------------------------------------------------

در تونس روز 26 سپتامبر زنان به خیابانها آمدند تا محدود شدن حقوق زنان در حکومت بعد از انقلاب و تحت حاکمیت اسلامی ها را مورد اعتراض قرار دهند. یک زن جوان که بوسیله دو پلیس مورد تجاوز قرار گرفته بود وقتی به دادگاه شکایت کرد متهم شد که خودش بی عفت بوده و حتی به پلیس ها حمله کرده است. این در حالی بود که اتهام تجاوز در دادگاه به اثبات رسیده بود. گروههای دفاع از این زن جوان و نامزدش که او هم مورد حمله پلیس قرار گرفته بود اعلام کردند که با این سیاست ها از این پس زنان جرات نخواهند کرد از تجاوز جنسی شکایت کنند. زن جوان و نامزدش به جرم اینکه در حال بی عفتی بودند دستگیر شدند و سپس زن جوان مورد تجاوز جنسی دو پلیس قرار گرفت. درحال حاضر پلیس های مهاجم زندانی هستند. بعد از اینکه احزاب اسلامی حاکمیت را در تونس بعد از انقلاب بدست گرفتند زنان در خیابانها مورد آزار نیروهای پلیس قرار میگیرند تا لباس اسلامی بپوشند و حقوق اجتماعی کمتری داشته باشند. همچنین حزب اسلامی حاکم در تونس که انعهدا نام دارد قصد داشت ماده ای را وارد قانون اساسی کند که براساس آن زنها بجای اینکه برابر با مردان باشند مکمل آنها میشدند. این سیاست نیز مورد اعتراض شدید قرار گرفت.

--------------------------------------------------------

قیمت دلار در ایران روز گذشته چنان جهشی داشت که رسانه های دنیا با صحبت از 13 درصد پایین آمدن قیمت ریال در عرض چند ساعت این خبر را به یکی از مهمترین اخبار جهان تبدیل کردند. امروز دلار به قیمت 3350 تومان مبادله شد. از چند هفته پیش حکومت ایران کلیه خریداران دلار را مجبور کرد به نرخ بازار آزاد دلار بخرند. در همین حال قیمت کالاهای اساسی زندگی هم جهش داشته است.No comments:

Post a Comment