Thursday, September 27, 2012

بخشی از گزارشات مهم خبری دوشنبه 24 سپتامبر 2012

دانشجویان استان کبک در کانادا به موفقیت رسیدند و پس از ماهها اعتصاب و اعتراض و بزندان افتادن دولت جدید افزایش شهریه و قوانین ضد تجمع را که توسط حکومت لیبرال وضع شده بود لغو نمود. روز گذشته سخنگویان دانشجویان کبک از گروه کلاس گفتند که دولت جدید به بعضی از خواسته های ما پاسخ مثبت داد و علتش اینست که ما یک حرکت اعتراضی سازمان دادیم که با حمایت مردمی همراه بود وهمه بخش های مردم از جوان تا سالمند توانستند در جنبش ما فضایی برای اظهار نارضایتی خود از سیستم سیاسی اقتصادی موجود پیدا کنند. ما دگمهای اقلیت پولدار را مورد سوال قرار دادیم که به مدت یک دهه میخواستند ما را در سکوت به سطح زندگی پایین تر قانع کنند. سخنگویان دانشجویان کبک اضافه کردند که آموزش دانشگاهی رایگان کماکان از خواسته های جنبش دانشجویی است. بیش از سه هزار نفر از دانشجویان در طی این اعتراضات بزندان افتادند.

----------------------------------------------------------

یک زن ایرانی متقاضی پناهندگی در تورونتو حکم اخراج از کانادا را دریافت کرده و این در حالی است که او مدارکی دارد که نشان میدهد شوهر سابق او در ایران او را به رابطه جنسی خارج از ازدواج متهم کرده که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران مجازات سنگسار دارد. ولی از آنجا که او دیر این مدارک را بدست آورد دیگر مقامات اداره مهاجرت حاضر به بررسی مجدد پرونده او نیستند زیرا حکومت کنسرواتیو کانادا قوانین جدید ضد پناهندگی اعمال کرده که از 29 ماه جون 2012 رسمیت پیداکرده اند. این زن پناهنده که فاطمه درخشنده توسروندان نام دارد روز پنجشنبه به همراه وکیلش ناچار شد وضعیت خود را در رسانه های کانادا علنی کند. این در حالیست که دولت کانادا حکومت ایران را عامل سیاست های تروریستی میداند و سفارت آنرا تعطیل میکند ولی قصد اخراج فاطمه را به کشوری دارد که امکان سنگسارش وجود دارد. بگفته یک وکیل مهاجرت کانادا اخیرا یک پناهنده ردی توانست اداره مهاجرت را تهدید به شکایت به دادگاه عالی بدلیل نقض منشور حقوق کانادا کند و حکم ردی او پس گرفته شد ولی اکثر پناهندگان ردی از این موضوع اطلاع ندارند و در نتیجه از کشور اخراج میشوند.

--------------------------------------------------------

طبق گزارش جدیدی که روز 17 سپتامبر 2012 بوسیله بنیاد متکف در کانادا منتشر شد قوانین فعلی مهاجرت و کار در کانادا باعث میشوند که کارگران موقت مهاجر توسط کارفرمایان مورد سواستفاده قرارگیرند. در این گزارش که هفته پیش در رسانه های کانادا منتشر شد آمده است که استثمار کارگران موقت مهاجر اتفاقی نبوده و سیستماتیک است و این سو استفاده ها ضربه به کارگران میزنند و موضوع نگران کننده اینست که سیاست های مربوط به کارگران موقت دستمزدها و حقوق پایین کارگران "میهمان" را تبدیل به یک امر معمولی کرده است.

نمونه هایی که در این گزارش نوشته شده اند از این قرارند: کارگری بنام لیلیان از کشور اوگاندا به شهر تورونتو میآید تا بعنوان کمک در خانه ای کار و زندگی کند. رییس بلافاصله پاسپورت و جواز کار لیلیان را ضبط میکند و در عرض دوسال کار فقط دوهزار و صد دلار به او میدهد.

سنتیل توار کارگری است که در هند یک بنگاه خصوصی کاریابی به او قول کار ساعتی 15 دلاری برای سرآشپزی در رستورانی در تورونتو را داد ولی بجای آن به او ساعتی هشت دلار پرداخت شد و مجبور شد در زیرزمین با عده ای دیگر زندگی کند و هیچگونه مرخصی و تعطیلی نیز به او تعلق نمیگیرد.

موارد متعدد دیگری از برخورد با کارگران موقت در سراسر کانادا در این گزارش مطرح شده است. در عرض دهه گذشته تعداد کارگران موقت سه برابر شده و به بیش از سیصدهزار نفر رسیده که یکسوم آنها کارگران با مهارت پایین هستند. آزار کارگران موقت مهاجر در کانادا داستان جدیدی نیست ولی نکته مهم درگزارش جدید که بوسیله گروه کاری یک استاد حقوق کانادایی بنام فی فارادی منتشر شده اینست که نقش قوانین ارتجاعی مهاجرت در کانادا در بدبختی و آزار این کارگران روشن میشود. حکومت کانادا یک برنامه ده ساله برای آوردن کارگران موقت در بخش های کشاورزی و کار خانگی و نظافت و رستوران و خانه و راه سازی و توریسم دارد.

در این گزارش تاکید شده است که دولت کانادا باید به کارگران بمحض ورود به کانادا اقامت دایم بدهد تا استثمار شدید تخفیف پیدا کند. همچنین تاکید شده که قوانین دولتی باید شرایط کاری کارگران را بررسی کند تا آنها بتوانند اتحادیه داشته باشند و بطور دسته جمعی دستمزد خود را افزایش دهند و همچنین بتوانند آزادی انتخاب صاحب کار داشته باشند.

No comments:

Post a Comment