Wednesday, January 9, 2013

بخشی از گزارشات مهم خبری دوشنبه 7 ژانویه 2013 برابر با 18 دی 1391

جنبش اعتراضی "دیگر آرام نمی مانیم" -(آیدل نو مور)- توسط بومیان کانادا و حامیانشان کماکان ادامه دارد و روز شنبه 5 ژانویه صدها نفر در شهرهای مختلف کانادا در مرزها و خطوط پر تردد راه آهن تجمع و افشاگری کردند. بومیان کانادا میگویند که این جنبش متعلق به همه مردم است و مردم کانادا از حفاظت از محیط زیست و لغو قوانین جدید محافظه کاران حاکم بر کانادا بهره خواهند برد.  ترزا اسپنس زن بومی کانادا و رهبر یکی از قبایل استان ساسکاچوان که بعنوان بخشی از این جنبش در مقابل مجلس کانادا در اتاوا بیش از سه هفته است که دست به اعتصاب غذا زده است موفق شد توجه نخست وزیر محافظه کار کانادا –استفن هارپر- را جلب کند و قرار شد که روز جمعه ملاقات و مذاکراتی بین هارپر و ترزا اسپنس صورت بگیرد. اسپنس گفت که کماکان به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد تا مذاکرات به نتیجه برسد. هارپر تحت فشار افکار عمومی به این ملاقات رضایت داد.
طی هفته های پیش بومیان کانادا به تعداد وسیع به خیابانها و بزرگراه ها آمده و در جنبش اعتراضی "دیگر آرام نمی مانیم" شرکت کردند. (آیدل نو مور). این جنبش که بوسیله چهار زن بومی کانادایی در استان ساسکاچوان شروع شده بود اکنون در کانادا ابعاد سراسری بخود گرفته است.  بومیان کانادا از طریق تجمعات خیابانی و بستن بزرگراه ها اعتراض خود را به قوانین جدیدی که توسط حکومت کنسرواتیو کانادا از مجلس گذرانده شده اعلام کرده اند. طبق این قوانین حقوق بومیان در کنترل محیط زیست محدود شده و فقر در میان آنها ابعاد باز هم وسیعتری پیدا خواهد کرد. حکومت کنسرواتیو قراردادهای متعددی با کشورهایی چون چین امضا کرده که براساس آن آبهای زیرزمینی در کانادا آلوده خواهند شد و مشورتی با بومیان کانادا انجام نداده است.  طبق قوانین جدید میلیونها رودخانه و دریاچه در کانادا که تحت حفاظت بومیان بودند از کنترل آنها خارج شده و مورد استفاده همراه با آلوده سازی توسط شرکت های خارجی به منظور سود آوری میشوند. جنبش آیدل نو مور از حمایت مردمی در سراسر جهان برخوردار شده است.
---------------------------------------------------------
در پاکستان پلیس این کشور مورد انتقاد شدید قرار گرفت چون نتوانست جان یک زندانی متهم به توهین به اسلام را حفظ کند. در ماه دسامبر در استان سیند یک گروه از مردان به زندانی که مرد متهم حبس شده بود حمله کردند و اورا از سلول زندان بیرون آورده و به اتهام توهین به اسلام از طبقه دوم ساختمان زندان پرت کردند و سپس بدنش را آتش زدند. پلیس زندان کوچکترین اقدامی برای حفاظت از این زندانی انجام نداد. فیلم های این جنایت وسیعا در اینترنت پخش شده است ونشان میدهد که نیروهای مذهبی حتی کودکان را نیز در این جنایت شرکت داده بودند. فعلا هفت مامور پلیس بخاطر اینکه از جان این زندانی حفاظت نکردند از شغل خود معلق شده اند. توجیه ماموران پلیس اینست که 400 الی 500 مرد به زندان دهکده حمله کردند و فقط 7 مامور پلیس برای حفاظت از زندان بودند و در نتیجه نیروی کافی نداشتند. ولی حملات مشابهی در دهات و شهرهای پاکستان علیه کسانی که متهم به توهین به اسلام هستند صورت گرفته و پلیس کمکی به زندانیان نکرده است. زاهد حسین روزنامه نگار پاکستانی که این حملات را محکوم کرده است گفت که نیروهای ارتجاعی قدرت زیادی پیدا کرده اند و پشت سر این حملات آخوند هایی هستند که به این نوع تنفر دامن میزنند و از قانون ضد کفرگویی پاکستان برای ترغیب این جنایات استفاده میکنند. گروههای حقوق بشر در پاکستان اقدامات وسیع تبلیغاتی علیه این کشتارها انجام داده اند و خواهان برخورد با عاملین این جنایات هستند. نیروهای پلیس پاکستان حتی نام این قربانی را نمیدانند.    

---------------------------------------------------------
با مرگ یک زن جوان هندی که در ماه دسامبر مورد تجاوز گروهی در یک اتوبوس در شهر دهلی قرار گرفته بود موضوع تجاوز جنسی و حقوق برابر زنان به موضوع مهم روز تبدیل شده است. آرونداتی روی نویسنده هندی کتاب خدای چیزهای کوچک در این مورد گفته است که متاسفانه مساله تجاوز به زنان تنها با تغییر قوانین در هندوستان حل نمیشود چون در حال حاضر قوانین زیادی علیه تجاوز جنسی وجود دارد. ولی پلیس و ارتش هند بارها به دهکده ها از جمله در ایالات کشمیر و مانیپور حمله کرده و به عنوان مجازات زنان را بطور دستجمعی مورد تجاوز قرار داده اند و از این سیاست بعنوان ترساندن مردم معترض استفاده شده است. حتی در هند قوانینی وجود دارد که از این اعمال پلیس و ارتش در تجاوز به زنان حمایت میکند. آرونداتی روی که در کتابهای خود سیستم کاست و طبقات در هند را افشا میکند اضافه کرد که وقتی کاست و طبقات بالا بهمراه پلیس از تجاوز جنسی برای مجازات جامعه استفاده میکنند این جنایات هیچ انعکاسی در جامعه ندارد. پلیس هند 6 مرد را به اتهام تجاوز دستگیر کرد که محاکمه آنها بزودی انجام میشود.   

No comments:

Post a Comment