Monday, January 21, 2013

بخشی از گزارشات مهم خبری دوشنبه 14 ژانویه 2013 برابر با 25 دی 1391

ما در هفته های پیش گزارش های مفصلی در مورد جنبش اعتراضی "دیگر آرام نمی مانیم" -(آیدل نو مور)- توسط بومیان کانادا و حامیانشان داشتیم. یکی از شنوندگان رادیو پژواک در خط آزاد تلفنی از ما خواست که جنبه های دیگر این جنبش از جمله حضور رهبران فاسد و پولدار در سطوح بالای قبایل بومی را نیز باز کنیم. شنونده ما به نکته جالبی اشاره کرد و بحث امروز ما به این مساله اختصاص میابد. حکومت کانادا در دهه های گذشته از طریق ساخت و پاخت با تعدادی از رهبران بومیان کانادا که اکثرا درآمدهای بسیار خوبی هم دارند توانست زمین هایی را که مردم بومی هزاران سال در آن زندگی میکردند بزور از آن خود کند. بارها اعضای قبایل جلوی رهبرانی ایستادند که بدون مشورت با مردم بومی قصد ساخت و پاخت با حکومت کانادا را داشتند. سال گذشته وقتی بعضی از رهبران بومیان در شمال استان بریتیش کلمبیا اعلام کردند که با کشیدن خط لوله نفتی از زمین های بومیان موافقند بلافاصله دفترشان توسط مردم بومی قبیله خودشان بعنوان اعتراض محاصره شد و این رهبران مجبور شدند اعلام کنند که هنوز تصمیم نهائی را نگرفته اند چون تحت فشار مردمی حتی از دفترشان نمیتوانستند خارج شوند. قابل توجه است که زمین های بومیان هنوز تحت مالکیت اشتراکی کل ساکنین بومی هر قبیله قرار دارد و این یکی از سنت هایی است که حکومت های مختلف کانادا سعی دارند عوض کنند و مالکیت خصوصی را به زمین های بومیان کانادا نیز تحمیل کنند.

در عین حال بخش های وسیعی از بومیان کانادا بحرکت در آمده اند و استخوانبندی جنبش فعلی را تشکیل میدهند. اگر به تجمع های اعتراضی "دیگر آرام نمی مانیم" -(آیدل نو مور)- برویم میبینیم که نسل جوان بومیان که بتازگی سیاسی وفعال شده اند مهمترین بخش این جنبش را تشکیل میدهند. یکی از همکاران رادیو پژواک روز جمعه 11 ژانویه به تجمع اعتراضی هزار نفره جلوی شهرداری ونکوور رفت و این مشاهدات را با من در میان گذاشت. بهمراه آن هفته پیش حکومت کنسرواتیو کانادا مدارکی را منتشر کرده و در اختیار رسانه هائی چون سی بی سی قرار داد که نشان میدهند بومیان قبیله آتاواپیسکات که رهبرشان در حال اعتصاب غذاست از هفت سال پیش مدارک و اسناد مربوط به بودجه خودرا درست نگه نداشته اند. این موضوع جنجال در افکار عمومی کانادا بپا کرد که شاید ترزا اسپنس رهبر معترض قبیله آتاواپیسکات یک آدم متقلب است و از ترس زندان رفتن دست به اعتصاب غذا زده است. در حالی که نگاهی به مطبوعات سال گذشته نشان میدهند که بومیان سال پیش دولت کانادا را به دادگاه بردند و دادگاه کانادا رای داد که بخاطر امکانات کمی که بومیان دارند نمیتوان از آنها توقع داشت که مثل یک حکومت بتوانند حسابداری دقیق انجام دهند. از طرف دیگر ترزا اسپنس کمتر از دوسال رهبر این قبیله بوده است و نقشی در حسابداری پنچ سال پیشتر نداشته است. مردم قبیله او در منطقه سرد شمال کانادا در شرایط بسیار وخیمی از نظر مسکن زندگی میکنند که عکسهای آن در تمام دنیا چاپ شده و باعث آبروریزی برای دست راستی های حاکم بر کانادا گردیده است. در نتیجه خیلی اهمیت دارد که ما فریب تبلیغات یک طرفه را نخوریم و قصد ما هم از برنامه امشب باز کردن جنبه های مردمی جنبش آیدل نو مور است. این جنبش اعتراض اساسی به قوانینی دارد که اخیرا توسط حکومت کنسرواتیو در پارلمان کانادا تصویب شده اند و قدرت وسیعی به شرکت های معدنی و نفت و گاز میدهند که توانسته اند زمین های بزرگی را خریداری کرده و قوانین حفاظت از محیط زیست نیز برایشان بسیار شل شده است. بومیانی که در این جنبش به خیابانها و بزرگراهها میآیند اعلام میکنند که در بسیاری از مناطق کانادا بدلیل فعالیت های وسیع نفتی و گازی و معدنی صدها دریاچه و رودخانه که منبع حیاتی انسانها و حیوانها هستند کاملا آلوده شده اند و این یک مشکل عمومی است که کل جامعه باید به آن توجه کند و به این جنبش بپیوندد.وگرنه مثل هر جنبش دیگری خفه خواهد شد. برخی از روزنامه نگاران کانادایی در روزهای گذشته به حق محیط زیست اشاره کرده اند و خواهان قوانینی مشابه کشورهای اکوادور و بولیوی شده اند که در سالهای گذشته جلوی سیاست های بانک جهانی ایستادند و اعلام کردند اگر فعالیت های صنعتی و بهره برداری نفت و گاز و معدن به محیط زیست صدمه اساسی بزند جلوی آنرا خواهند گرفت. البته دولت های بولیوی و اکوادور نیز تنها پس از اینکه بومیان این کشورها به تعداد وسیع به خیابانها و جاده ها آمدند مجبور شدند که بخش هائی از خواسته های مردم را تبدیل به قانون کنند. کانادائیها هم خواهان قوانین مشابهی برای حفاظت از محیط زیست هستند. در حالیکه پارلمان کانادا قوانین موجود را نیز بضرر محیط زیست ملغی کرده است.

---------------------------------------------------------

روز جمعه 11 ژانویه دادگاه عالی استان بریتیش کلمبیا رای جالبی در مورد متهمینی که صدها پناهنده تامیل را با کشتی به استان بی سی آورده بودند صادرکرد. قاضی دادگاه نتیجه گرفت که قوانین جدید کانادا که آوردن غیر قانونی انسانها را بشدت محدود و غیر قانونی میکند قابل اجرا نیستند. قاضی آرن سیلورمن اضافه کرد که قانون پناهندگی و مهاجرت بسیار مبهم است و با منشور حقوق کانادا ضدیت دارد. از جمله طبق این قانون اگر کسی به کس دیگری که پاسپورت ندارد کمک کند که وارد کانادا شود فرد کمک کننده قاچاقچی انسان محسوب میشود. قاضی گفت این قانون باعث میشود که افرادی که بدلایل انساندوستانه کسی را وارد کانادا میکنند تحت تعقیب قرار بگیرند. قاضی از پارلمان خواست که این قانون را درست کند و ابهام آنرا از میان بردارد. در سال 2009 کشتی های زنگ زده با صدها پناهنده تامیل که از جنگ داخلی سریلانکا فرار میکردند وارد آبهای کانادا شدند. بدنبال آن دولت کنسرواتیو کانادا پول کلانی به پلیس بین المللی پرداخت کرد تا جلوی ورود کشتی های حامل پناهندگان به آبهای کانادا را بگیرد. متهمین این پرونده ها از حکم قاضی ابراز خوشحالی کردند ولی وضعیتشان هنوز نامعلوم خواهد بود.

--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment