Wednesday, December 5, 2012

بخشی از گزارشات مهم خبری دوشنبه 3 دسامبر 2012


روز پنجشنبه 29 نوامبر اکثریت بزرگی از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت فلسطین بعنوان کشور ناظر بدون حق رای در سازمان ملل رای مثبت دادند. این پیروزی قابل توجهی برای فلسطینی ها بودند چون خواهند توانست از اسراییل بخاطر اشغال و موارد جنایی متعدد دیگر به دادگاه جنایی بین المللی وابسته به سازمان ملل شکایت کنند. 9 کشوری که رای منفی دادند اسراییل آمریکا کانادا جمهوری چک و پنج کشور کوچک بنامهای جزایر مارشال و میکرونزیا و ناآرو و پالااو  و پاناما بودند که بسیاری حتی با نامهای این کشور ها نیز آشنا نیستند.  کشورهایی مثل فرانسه  اسپانیا  ایتالیا سوییس سوید ایرلند ژاپن  زلاند نو جزو 138 کشوری بودند که به عضویت فلسطین رای مثبت دادند و 41 کشور که در میان آنها آلمان و انگلیس بودند رای ندادند.  مردم فلسطین از این موقعیت استفاده کرده و جشن گرفتند. حکومت اسراییل بعنوان تلافی جویی بلافاصله اعلام کرد که سه هزار خانه برای مهاجرین یهودی در مناطق اشغالی اورشلیم شرقی و نوار غزه خواهد ساخت. این دستور اعتراض بین المللی و داخلی در اسراییل را بدنبال داشت.  حتی هیلاری کلینتون مشاور رییس جمهور آمریکا و مارک تونر سخنگوی حکومت آمریکا از این عمل اسراییل انتقاد کردند و خواهان تجدید نظر اسراییل در اعمالش شدند.  حکومت اسراییل همچنین اعلام کرد که مالیاتهایی که از فلسطینی ها میگیرد را بعنوان مجازات به آنها نخواهد داد . این نوع مجازاتها باعث فقر و فلاکت شدید در فلسطین اشغالی شده اند. در حالیکه چندین کشور اروپایی امروز در اعتراض به اعمال قلدرمنشانه اسراییل سفیران خود را باز خوانده اند حکومت کنسرواتیو کانادا حاضر نشد حتی یک انتقاد خشک و خالی بکند و در حد حکومت آمریکا به اسراییل اعتراض کند. این در حالیست که حکومت کنسرواتیو استفن هارپر بلافاصله پس از تایید دولت فلسطین توسط مجمع عمومی سازمان ملل نمایندگان خود را بعنوان اعتراض از فلسطین فراخواند و حتی تهدید کرد که امکان دارد کمک مالی به فلسطین نکند.  
-----------------------------------------------------------
در طول هفته ها و ماههای گذشته زنان و نیروهای مترقی در کشورهایی چون مصر و تونس وسیعا به خیابانها آمده اند تا جلوی اعمال قوانین اسلامی توسط حاکمیت اسلامی جدید را بگیرند. در روزها اخیر مردم مصر با نیروی صدها هزار نفره به خیابانها آمدند تا جلوی فرعون جدید - نامی که مصری ها روی محمد مرسی گذاشته اند - را بگیرند. در عکسهای مختلف تاج فرعونها را که مظهر دیکتاتوری و ضدیت با آزادی بودند روی سر محمد مرسی گذشتند و او را در خیابانها به مسخره گرفتند. مرسی از طرفداران اخوان المسلمین خواست که به طرفداری از او – رییس جمهور – و در دفاع از قوانین اسلامی و سانسور ضد تظاهرات بگذارند و با اتوبوس جمعیت به اطراف دانشگاه قاهره بیاورند. خبرنگاران مستقل گزارش داده اند که اخوان المسلمین و مرسی نتوانستند بیش از ده زن به تظاهرات ارتجاعی خود بیاورند. محمد مرسی که دو هفته پیش توانسته بود بین اسراییل و حماس میانجیگری کرده و دلال معامله  صلح شود و حتی تحسین رهبران حکومتی آمریکا را از آن خود کند از این فرصت استفاده کرد تا قوانین سانسور و اسلامی و قدرت فوق العاده به ریاست جمهوری را ثبت و به رفراندم بگذارد. ولی این برخورد باعث خشم میلیونها مصری شد که دیگر حاضر نیستند در خانه بنشینند و با صدای بلند اعلام کرده اند که جلوی دیکتاتور جدید را خواهند گرفت.    
برای ایرانیانی که در سالهای بین 1357 تا 1360 در خیابانها بودند تا نگذارند جمهوری اسلامی وجود ضد بشری خود را با گلوله و ترور و اعدام تحمیل کند اینها همه مناظر آشنایی هستند. نکته مثبت اینست که تکنولوژی خبری آنقدر پیشرفت کرده که معترضان میتوانند بسرعت و هم زمان حرکت خود را عمومی و بین المللی کنند و کار بجایی برسد که اتحادیه اروپا تحت فشار افکار عمومی اعلام کند که اگر مرسی به تمرکز قدرت و بی اعتنایی به خواسته های مردم به این شکل ادامه دهد آنها کمک های میلیون یورویی خود را نخواهند داد.    
قوانین جدید مصر در دوران دیکتاتوری مبارک هم وجود داشتند. اینبار خیلی محکمتر در قانون اساسی پیشنهادی مصر آمده که قوانین بر اساس شریعت اسلام عمل خواهند کرد و بر اساس جنسیت میتوان تبعیض برقرار کرد.   

No comments:

Post a Comment